Markering på gjenstander i sporet


I dette videokurset lærer du hvordan du kan klikkertrene både apportmarkering og liggmarkering på gjenstander hunden finner i sporet.

Kurset inneholder to filmer som viser innlæring av begge markeringsformene. Du får også tips til hvordan du kan introdusere gjenstandene i sporet på en best mulig måte. 

Markering på gjenstander i sporet

I dette videokurset lærer du hvordan du kan trene inn både apportmarkering eller liggmarkering i sporet ved hjelp av klikkertreningsprinsipper. 

49,00 NOK