Innlæring av apportering fra start til mål


I dette videokurset lærer du hvordan du kan klikkertrene apporteringen, helt fra innledende shaping av "hold-fast" til baklengskjeding av hele øvelsen. Du lærer også hvordan du kan få ekstra fart på apporteringen til slutt.

Som en ekstra bonus, inkluderer kurset også opptak fra en ca. 50 minutters forelesning med Cecilie Køste der hun går mer i detalj om apporttreningen, og også demonstrerer med hund forskjellige måter å komme i gang med den første hold-fast treningen, ettersom det er her de største utfordringene vanligvis ligger. 

Innlæring av apportering fra start til mål

I dette videokurset lærer du hvordan du kan klikkertrene apporteringen, helt fra den innledende "hold-fast-treningen" til baklengskjeding av hele øvelsen. Du lærer også hvordan du kan få ekstra fart på apporteringen til slutt. Kurset inneholder også en 50 minutters forelesning med Cecilie Køste der hun går mer i detalj om innlæringen, og også demonstrerer forskjellige måter å komme i gang med den første hold-fast treningen, der de største utfordringene vanligvis ligger.

49,00 NOK