Innlæring av "stigen" med targeting


I denne korte filmen lærer du hvordan du kan bruke targeting (og deretter targetoverføring) for å få hunden til å trampe på det siste trinnet i brukshundøvelsen "Stigen".

Innlæring av stigen med target

I denne korte filmen lærer du hvordan du kan bruke targeting (og deretter targetoverføring!) for å få hunden til å trampe på det siste trinnet i brukshundøvelsen "Stigen".

Gratis